Category «Месечни карти»

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ТАРО-АМУЛЕТИ ЗА 2019г.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ТАРО-АМУЛЕТИ ЗА 2019г. ИМПЕРАТРИЦАТА Характеристика Богинята на любовта е символ на красотата и женстве -ността. Императрицата притежава изобилие от сексуал -ност, чувственост, магнетизъм, прекрасна съпруга, желана любовница, грижовна майка. Ревнива, малко завистлива, но и състрадателна. Усет към изящество и хармония, та -ланти към изкуства, творчески дарби и идеи. Нежна, ча -ровна, духовна, с …

МЕСЕЦ ЯНУАРИ Таро – Амулети за 2019г.

МЕСЕЦ ЯНУАРИ – Таро – Амулети за 2019г. МАГЬОСНИКЪТ Характеристика Силата на Мага идва от натрупаната мъдрост във вре- мето, която е събрал, обединил и разумно ползва. Буден, отворен към света, отговорно прилага впечатляващото си познание и складираната окултна мъдрост. Усвоил и раз- брал противоположните енергии на Ин и Ян, видимите и невидимите процеси както …

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ – Таро -Амулети за 2018г.

ИМПЕРАТРИЦАТА Характеристика Богинята на любовта е символ на красотата и женстве- ността. Императрицата притежава изобилие от сексуал- ност, чувственост, магнетизъм, прекрасна съпруга, желана любовница, грижовна майка. Ревнива, малко завистлива, но и състрадателна. Усет към изящество и хармония, та- ланти към изкуства, творчески дарби и идеи. Нежна, ча- ровна, духовна, с висок интелект и знания. Авторитетна …

МЕСЕЦ НОЕМВРИ – Таро – Амулети за 2018г.

МАГЬОСНИКЪТ Характеристика Силата на Мага идва от натрупаната мъдрост във вре- мето, която е събрал, обединил и разумно ползва. Буден, отворен към света, отговорно прилага впечатляващото си познание и складираната окултна мъдрост. Усвоил и раз- брал противоположните енергии на Ин и Ян, видимите и невидимите процеси както на земята, така и на небето, ос- ъзнал …

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ – Таро – Амулети за 2018г.

СТРАШНИЯТ СЪД Характеристика Изправен си пред страшния съд – тук си покорен и ра- вен пред закона в очакване на присъдата. Може да бъдеш богато възнаграден, милостиво опростен или ще поемеш отговорността си за миналите дела. Настъпил е моментът на големия ден. Стигнали сте до кръстопътя и е необхо- димо да направите лична преценка, като …

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ – Таро – Амулети за 2018г.

ОБЕСЕНИЯТ Характеристика Съзерцание, проницателност, пророчество. Запази, съх- рани, възстанови и презареди наличната си енергия. Пре- установи планове и действия, остани в пълен покой. Мно- гопластови видения, неясни, абсурдни, нелогични знаци или пък точно обратното. Хаос от противоречиви мисли и бурно въображение. Множество въпроси – необходимо ли ни е всичко това около нас или не, докато …