Category «Годишни карти»

Годишни Таро – Амулети за 2019г.

Годишни Таро – Амулети за 2019г. СВЕЩЕНИЯТ ГРААЛ Характеристика Свещеният Граал – отпий от чашата на познанието. Щедра, величествена и вечна, тя е майката Земя. Мъдра, знаеща, любеща, грижовна, безрезервно даваща необят- ните си блага. Застлана с палитра от цветове, живи, про- менливи, сияещи. Събрала разнообразието на милиони ви- дове зелени и свежи растения, миниатюрни …

Годишни карти Таро- Амулети за 2018г.

ИМПЕРАТРИЦАТА Характеристика Богинята на любовта е символ на красотата и женстве- ността. Императрицата притежава изобилие от сексуал- ност, чувственост, магнетизъм, прекрасна съпруга, желана любовница, грижовна майка. Ревнива, малко завистлива, но и състрадателна. Усет към изящество и хармония, та- ланти към изкуства, творчески дарби и идеи. Нежна, ча- ровна, духовна, с висок интелект и знания. Авторитетна …