Category «1»

Предсказателна годишна прогноза според личната година – 9- та лична година

Плюсовете – Направо не знам къде да ги търся! Чака ни сериозен анализ, сега ще сме подложени на тежък тест. Всичко ще бъде преразгледано под лупа, със замах ще бъде отстранено ненужното, ще остане само най-необходимото, но не оценено по наша преценка, а от безмилостни, но обективни сили. Единственото, на което имаме право, е да …

Предсказателна годишна прогноза според личната година – 8- ма лична година

Възрастта, в която се намираме в този момент, се отчита като лична година. Вибрацията ѝ ,предсказва какво ще ни донесе. Лесно се пресмята – навършените години се редуцират до единичен сбор, който е личната ни година. Пример: навършени 22 години: 2+2 = 4, означава четвърта лична година; навършени 53 години: 5+3 = 8, означава осма …

Предсказателна годишна прогноза според личната година – 7- ма лична година

Възрастта, в която се намираме в този момент, се отчита като лична година. Вибрацията ѝ ,предсказва какво ще ни донесе. Лесно се пресмята – навършените години се редуцират до единичен сбор, който е личната ни година. Пример: навършени 22 години: 2+2 = 4, означава четвърта лична година; навършени 53 години: 5+3 = 8, означава осма …

Предсказателна годишна прогноза според личната година – 6- та лична година

Възрастта, в която се намираме в този момент, се отчита като лична година. Вибрацията ѝ ,предсказва какво ще ни донесе. Лесно се пресмята – навършените години се редуцират до единичен сбор, който е личната ни година. Пример: навършени 22 години: 2+2 = 4, означава четвърта лична година; навършени 53 години: 5+3 = 8, означава осма …

Предсказателна годишна прогноза според личната година – 5- та лична година

Възрастта, в която се намираме в този момент, се отчита като лична година. Вибрацията ѝ ,предсказва какво ще ни донесе. Лесно се пресмята – навършените години се редуцират до единичен сбор, който е личната ни година. Пример: навършени 22 години: 2+2 = 4, означава четвърта лична година; навършени 53 години: 5+3 = 8, означава осма …

Предсказателна годишна прогноза според личната година – 4 та лична година

Възрастта, в която се намираме в този момент, се отчита като лична година. Вибрацията ѝ ,предсказва какво ще ни донесе. Лесно се пресмята – навършените години се редуцират до единичен сбор, който е личната ни година. Пример: навършени 22 години: 2+2 = 4, означава четвърта лична година; навършени 53 години: 5+3 = 8, означава осма …