МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ТАРО-АМУЛЕТИ ЗА 2019г.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ТАРО-АМУЛЕТИ ЗА 2019г.

ИМПЕРАТРИЦАТА

Характеристика
Богинята на любовта е символ на красотата и женстве
-ността. Императрицата притежава изобилие от сексуал
-ност, чувственост, магнетизъм, прекрасна съпруга, желана
любовница, грижовна майка. Ревнива, малко завистлива,
но и състрадателна. Усет към изящество и хармония, та
-ланти към изкуства, творчески дарби и идеи. Нежна, ча
-ровна, духовна, с висок интелект и знания. Авторитетна с
категоричност и вяра в каузата си, движи делата, активна,
организирана, прогресивна, заема лидерските места.
 Смела, решителна, знае как да управлява и постига прос
-перитет за себе си и другите.

ЖРЕЦЪТ

Характеристика

Пазител на традицията, религиозната вяра, семей-

ните корени, родовото дърво. Той е мъжката форма на Ви

-сшата жрица, но докато тя действа самостоятелно и скрито
влияе чрез паметта на подсъзнанието, Жрецът действа обе
-диняващо като мост между миналото и сегашното, за да
пребъде бъдещата памет на хората чрез ритуали, религи
-озни церемонии и духовни доктрини. Предаване на позна
-нието от учител на ученик за обичаи, обреди, културното
наследство, принципите и законите на общността, за тях
-ното спазване и прилагане. Приемствеността между мла
-дите и старите поколения, уважението и почитта да се учат
 от опита на предците си. Трябва всеки да е лично отговорен
за другите. Жрецът е носител на мъдростта и бди за спаз
-ване на установения ред. Повечето модели вече не са акту
-ални, дори малко излишни, но той действа уверено, че тра
-дицията укрепва и заздравява семейството, като семейните
празници-Бъдни вечер, Коледа, Великден и други. Той е
духовен водач и пазител на моралните ценности.
от книгата „Чашата на познанието“, част 1, Вилма Младенова
   

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *