Шри Янтра има необяснимата сила да изпълни всичките ни желания!

Шри Янтрата е една от най-благоприятните, важни и мощни Янтри. Смята се, че Шри Янтра е символ на 12 000 години.

Янтрата е полезна за почти всички. За Шри Янтрата се казва, че тя е източникът на постигане на всички земни желания и изпълнение на всички желания чрез вътрешна космическа сила и умствена сила. „Шри Янтра“ – Шри означава богатство и Янтра – Значение „Инструмент“ – Инструмент за богатство Шри Янтра носи материално и духовно богатство. Шри Янтра има необяснимата сила да изпълни всичките ни желания (разбира се тези, които са добри за нас) и да промени живота ни към по-добро.

Шри Янтра може да бъде е отговорът на всички проблеми и негативи в нашия живот. Всяко лице, използващо Shree (shri) Янтра, постига много по-голямо благоденствие, мир и хармония. Шри Янтра помага да се счупят всички препятствия в нашия живот. Тя ни помага да разширяваме своите граници на растежа – духовно и материалистично. Тя помага за намаляване на отрицателните енергии и негативните ситуации, които ни възпрепятстват да постигнем по-голям успех, благоденствие, хармония и мир.

Често се оказваме в ситуация на изключителен стрес, липса на мир и хармония, висока степен на безпокойство, проблеми във взаимоотношенията с други, лоши инвестиции, неуспешен бизнес, стагнация в живота и професията, намаляване на финансовите перспективи, чувство на несигурност, повтарящи се неуспехи, лош късмет – въпреки, че включваме нашите най-големи усилия, упорита работа, интелигентност и добри намерения.

Силата на Шри Янтра е в нейната сакрална (свещена) геометрия. Основният „инструмент“, които използва Янтрата са познати като Златно сечение. Свещената геометрия на Шри Янтра е чисто визуално изображение на пътешествието на живота, което се ражда от космическото единство (Източникът), разгръща се в многочисленост (нашите лични изражения на Вселената) и след това отново се връща в единството – като през цялото време поддържа усещането за единство и цялост. Шри Янтра сама по себе си е медитация.

Шри Янтра е съставена от девет преплетени триъгълника, които излизат от централна точка и в последствие образуват 43 по-малки триъгълника. Централната точка е известна още като „Бинду“ – събирателен фокус между физическата сфера и нейния непроявен източник и символизира Вселената с цялото й изобилие. Янтрата символизира още и мъжкото и женско Божествено начало.

Тъй като е съставена от 9 триъгълника, янтрата често бива наричана и навайони чакра (нава означава „девет“ йони е женската утроба като източник на живота, а чара – или чакра – означава енергиен център.). Преплитайки се 9-те главни триъгълника оформят мрежа от 43 по-малки триъгълника, които символизират цялата Вселена, целият Космос като символичната утроба на Сътворението. Триъгълниците (Вселената) са заобиколни от Лотос с 8 листа, лотос с 16 листа и храм (квадрат) с четири врати, които символизират 4-те посоки на Света.

Може да медитирате над нея, да я съцерцавате, да я копирате и носите в портфейл, късмет!

източник – https://poznanie.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *