ЛИЛИТ от 7.08. 2018г. до 3.05. 2019г. е в нов дом

 

Лилит в 11-ти дом
Лилит украсява с черни тонове дома на сбъд
-натите желания и смелите мечти. С един
замах отрязва крилете на полета на ду
-шата за свобода и изява.
Необмислено и прибързано решение да експе
-риментираш със своята сексуалност, може
да те въвлече в рискована ситуация. Аван
-тюристичният ти дух е вероятно да те
срещне и със сексуална откачалка.
Склонноста към приключения е засилена и
човек лесно попада под въздействието на
лоши приятели.
Спонтанни действия, ексцентрично пове
-дение, хаотични идеи, непоследователни
стъпки, дозирани с щедра порция разсеяност
и небрежност, те вкарват в нервна криза.
Завърташ се в центрофуга от неприятно
-сти. Губиш реалната представа и оценка за
нещата. Накрая се чувстваш разочарован и
предаден.
Търсиш поле за изява на сексуалните си фан
-тазии, все на абсурдни места и по странен начин.
Бъркаш интуицията с импулсивност, и
вместо да се радваш на добрите резултати
от свежите си сексуални хрумвания, се оказ

-ваш в объркани, сложни и странни взаимо

-отношения.
Приятел ще се вкара в поредица от неспо
-лучливи връзки. Ще търси близост, но ще по
-лучава само покани за секс и партита.
Препоръка:
Разнообразието на сексуални закачки и спо
-делянето им придават нови емоции. Тръп
-ката от взаимното преживяване е мотиви
-раща и за двамата.
Развитието на алтруизъм и дейности в ин
-терес на обществото биха могли дави помогнат много.
от книгата „Посланието на Лилит“ – Вилма Младенова, изд. Асеневци, цена 10лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *