Подгответе се, скоро Марс става Ретрограден!

От края на Юни до средата на Август, Марс става Ретрограден.

Как влияе неговата ретроградност- ставаме по-емоционални, нетърпеливи и сме склонни към прибързани решения, които обаче ни гарантират само разочарования.

В този период не бива да се полагат нови основи – работа, бизнес, съдебни дела, връзки, всичко завършва със загуба, люти конфликти. Страстни, любовни връзки с лекота се случват, но са краткосрочни и приключват със сърцераздирателни сцени.

Действието на Бога на Войната – Марс е еднакво с влиянието на Руната – Хагалас. Затаете дъх и се молете докато бурята отмине. Тази Руна,  цветно и най-добре рисува периода на обратния ход на планетата. Хагалас / градушка / –  Руната на разрушаването – значение:

Руната на разрушаването

Характеристика
Разрушителни сили от висш източник, свързани с пър-
вичния хаос, неочаквано се проявяват и нанасят драма-
тични промени с кардинални последствия. Природна сила
със собствена воля и унищожителна енергия, с една един-
ствена цел – окончателен разрив на стария ред. След сти-
хийната разруха е постигнато желаното прочистване, за да
се даде път на новото да бъде изградено по нов начин. Ос-
вобождава чрез тотална разруха, изпепелява старото, за
да възкръсне от пепелта, обновено, пречистено и презаре-
дено бъдещето. Утрото се ражда в агонията на нощта. Бу-
рята ще помете всичко по пътя си, нищо няма да остане, но
по-късно ще разбереш, че то отдавна не ти е било нужно.

Вместо теб, съдбата е разчистила само с един замах, след
лошия обрат и радикалния душевен трус, се възстановява
реда.

Значение на картата
Права: Лично или природно опустошение.
Изненадваща, разрушителна сила се отприщва. Ли-
чността е събрала много гняв, дълго го е потискала, мъл-
чаливо е трупала негативи и сега внезапно избухва. Сте-
ната се къса, бентът е срутен и човекът изхвърля цялата
чернилка, която го е тровила. Освобождава я наведнъж.
Бунта на егото. Лична трагедия, безсилие, липса на из-
бор или болезнено решение, бягство от оковите на собст-
вения затвор. Катастрофа, природни бедствия. Опустоши-
телната разруха на важните неща за теб е факт. Действи-
ето не е насочено на лично ниво, а е времеви отрязък от ци-
къла на сътворението, въпреки че крайният резултат е то-
тална щета в живота ти и не си в състояние да спреш си-
лата на процеса, отвъд пределите на съзнателния ти кон-
трол е. Пробудената енергия взима връх над изграденото
дотук и го помита. Навярно е построено върху плаващи пя-
съци, които сега се разместват, следвайки своя вътрешен
ритъм, без да се съобразяват с твоите планове и положени
усилия. Безпристрастното поведение на мощната сила не
прави компромиси и теб няма да пощади, защото си изгра-
дил идеята си върху недопустими пластове. Може би след
събарянето ще мислиш повече, къде да положиш първия
камък. Навярно ще потърсиш здрава и стабилна почва.
Лишаването от всичко придобито – за един това е се-
мейството, за друг работата, за трети разбитата му мечта…
Раздялата е абсолютно сигурна, но идва точно навреме,
като спасителен пояс преди самоунищожението ти. Из-
хвърляш всичко, унищожаваш старото и гнилото, поемаш
глътка свеж въздух, за да си дадеш нов шанс.
Обърната: След бурята всичко е пометено. Нищо не е
останало покрай теб, но ти си цял и невредим, само живота
ти е съсипан. Там, сред полето от пустош, шляпан и брулен

от ветровете, бавно се изправи и посрещни новия ден и по-
ложи основите за пореден път.
Сред буреносното и начумерено небе, тук-там слънчев
лъч разкъсва черната пелена и бавно, но сигурно се бори с
мрака, за да пребъде светлината. И с теб така ще се случи.
Чрез болка се ражда новия живот, а той е красив, стига да
си го направиш такъв.

 

Вилма Младенова – от книгата “ Мъдростта  на Руните“

 

   

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *