От книгата „Посланието на ЛИЛИТ „

Черната луна се нарича Лилит, а бялата е
Селена.
Вибрацията на Бялата луна (Селена) е чиста,
хармонична, подкрепяща. Действа нежно и
внимателно. Осветява светлата част на
емоциите ни.
Вибрацията на Черната луна (Лилит) е стре-
сираща и разкрива тъмната част на емоци-
ите ни, нашите слабости, грешки – пси-
хологическия образ на „нашия враг“.
От митологията знаем, че Лилит е първата
жена на Адам.
Тя отказала да му се подчинява и да прави
традиционен секс с него. Избягала при демо-
ните, за да може на воля да се съвкуплява с
тях и да ражда многобройни изчадия, които
често погубвала.
Жаждата ѝ за свобода, отказът от подчине-
ние и нагонът за свободен и безразборен секс
я правят опасна и неконролируема. Затова
внася разтърсващи преживявания в хорос-
копа, където престоява по 9 месеца в знак.
Лилит се минали прераждания, от болезнени сексуални
емоции.
Чувствата не са освободени, защото навярно
не са разбрани и затова са още по-страшни
и с времето се превръщат в ужас и кошмар,
дори могат да доведат до загуба на разсъ-
дъка.
Лилит действа със замах, агресивно и без-
пристрастно – изчиства старите натру-
пани мисли, страхове, грешки и грехове.
Оголва скритите места в подсъзнанието,
уязвимите мисли, които крием. Колкото по-
вече ги задържаме, толкова е по-голяма си-
лата є да ги освети, дори да станат досто-
яние на всички.
Целта на Лилит е да ги признаем и проу-
меем, за да се научим да бъдем честни със
себе си, със скритите си потребности и же-
лания, защото са част от нас.
Тя не Конфронтира се с болезнените ни страхове
и внася хаос в сексуалните ни връзки, опас-
ност от насилие, риск при раждане, страх
от забременяване, усложнена бременност,
ревност, самоунищожение.
Желание за мъст, нараняване, кръв, деста-
билизира и обсебва психиката.
Срещата ни с нея може да се окаже фатална
и разтърсваща.
Еднакво е тълкуването за рождената и
транзитната Лилит – по дом и знак в мо-
мента на раждане и по дом и знак, където
се намира в настоящият момент.
Още по-наситена е при контакт с плане-
тите – при съвпад, опозиция, квадратура,
тригон – независимо дали тези контакти са
с транзитиращи или натални планети.
Лилит винаги е особено въздействаща.
А когато се среща днешната (транзитната)
с рождената, са в апогея на силата си, но
единствено и само за наша сметка.
Но ние сме силни и добри, преживели сме и
други нейни демонстративни развихряния.
И СЕГА ще се справим успешно.

От книгата „ Посланието на Лилит „ – Вилма Младенова

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *