Начини на гадаене с Руни – от книгата „Мъдростта на Руните“

 

Предлагам ви 7 начина на гадаене.
След като се запознаете с тях, сами изберете варианта,
който почувствате, че ви допада най-много. За начина-
ещите, предполагам, че първите два начина на гадаене ще
са по-лесни, докато се ориентирате в света на Руните.
Най-искрена препоръка – нека след съвет с Руните, да
се прави по едно добро дело. Така ще сте в синхрон с при-
родните и небесни сили. След всяко гадаене, направете
добро, има хиляди начини за това. Тук пари не са много
нужни, а само красиви мисли и добро сърце. Можете да по-
могнете на животно в беда, да нахраните безпризорно коте,
да дадете шепа трохички на птички, топла супа на бездом-
ника в нощта, да полеете поизсъхнало цвете, да укрепите
застрашено дърво, да окуражите дете, да подкрепите люби-
мия и още безброй неща. Това могат да бъдат всички много
дребни за вас постъпки, но в този момент – важни и необ-
ходими за другите.

ПЪРВИ НАЧИН ЗА ГАДАЕНЕ:

ГАДАЕНЕ С ЕДНА РУНА

Този метод се прилага, когато въпросът е така систе-
матизиран, че да е възможно да се отговори, разтълкува,
кратко и ясно с „да“ или „не“.
Подръжте Руните в ръцете си, бавно разбърквайте и
поне три-четири карти обърнете на обратно (надписът да
не е отдолу, а отгоре – все едно надолу с главата), но да са
с гръб към вас, като останалите. Малко са Руните със си-
82 стр.
метрична форма, на които значението е еднакво при гада-
ене независимо от това, дали са прави или обърнати. По-
вечето са с фигури, които се тълкуват различно при права
и обърната позиция. Като цяло обърнатите са с негативно
значение.
Освободете съзнанието си от излишни мисли. Концен-
трирайте се върху въпроса, който ви вълнува и го задайте.
Когато почувствате, че сте готови, прецепете картите и от-
делете първата, най-отгоре на тестето. Обърнете я с лице
към вас – това е отговора. Може без да прецепвате, просто
в един момент изтеглете произволна карта. Ако Руната е
положителна, отговорът е – да, а ако е карта с отрицателно
значение, отговорът е – не. В Руната се съдържа упътва-
нето, насоката или директно дава отговора на въпроса.
Също с една Руна, може да попитате за всичко, което
ви вълнува: що за човек е …. /името/, характера, намерени-
ята, отношението му към вас. Може да попитате за качест-
вото на даден продукт, работа, услуга. Важно е въпросът за
обекта, който ви интересува, да е зададен конкретно.

ВТОРИ НАЧИН ЗА ГАДАЕНЕ:

ГАДАЕНЕ С ТРИ РУНИ

Повтаря се разбъркването, описано за гадаене с една
Руна, но след прецепването се отделят първите три – тези,
които са най-отгоре или произволно се изтеглят от тестето
три Руни.
Една Руна е равна на един месец – приблизителното
време, за което предсказва.
1-ви вариант
83 стр.

Гадаене с три Руни – 1-ви вариант

Първата отговаря на • близкото минало /на питащия/
или е свързана с въпроса, който ви вълнува.
• Втората се отнася за сегашното положение, в ко-
ето се намирате или отразява ситуацията във време
сега.
• Третата показва какво ви носи близкото бъдеще
или предстоящото развитие на това, което ви ин-
тересува.
Може подредбата да се ползва само като насока, за общо
гадаене за трите месеца, какви ще са те за вас:
1-та – миналия месец
2-та – настоящия
3-та – следващия месец
При конкретно зададен въпрос, се тълкуват по-скоро
не като време, а за консултация и отговор. Добре е обаче да
се вземат под внимание и двете насоки, често са деликатно
преплетени.
84 стр.

Гадаене с три Руни – 2-ри вариант

Подредбата отговаря на въпрос между вас и вашия
партньор.
1-та Руна – вашето отношение • към връзката /емоци-
онална, делова/, принос, намерения.
• 2-та Руна – се отнася до вашия партньор, колко е за-
интересован и какво ще направи.
• 3-та Руна – показва какво ще излезе от общите уси-
лия, какъв ще бъде крайния резултат.

Следва…

от книгата „Мъдростта на Руните“  – Вилма Младенова

Comments 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *