МЕСЕЦ МАЙ – Руни за 2018г.

ХАГАЛАЗ – ГРАДУШКА

Руната на разрушаването
Съчетава се с Аркана Кулата
Най-силно действа и откликва
на родените на 4-та дата и
зодия Рак.

Характеристика
Разрушителни сили от висш източник, свързани с пър-
вичния хаос, неочаквано се проявяват и нанасят драма-
тични промени с кардинални последствия. Природна сила
със собствена воля и унищожителна енергия, с една един-
ствена цел – окончателен разрив на стария ред. След сти-
хийната разруха е постигнато желаното прочистване, за да
се даде път на новото да бъде изградено по нов начин. Ос-
вобождава чрез тотална разруха, изпепелява старото, за
да възкръсне от пепелта, обновено, пречистено и презаре-
дено бъдещето. Утрото се ражда в агонията на нощта. Бу-
рята ще помете всичко по пътя си, нищо няма да остане, но
по-късно ще разбереш, че то отдавна не ти е било нужно.
Вместо теб, съдбата е разчистила само с един замах, след
лошия обрат и радикалния душевен трус, се възстановява
реда.

От книгата „ Мъдростта на Руните „

ТЕЙВАЗ  – КОПИЕ

Руната на победата
Съчетава се с Аркана
Колесницата
Най-силно действа и откликва
на родените на 16-та и 28-ма
дати и зодия Рак.

Характеристика
Силата на воина е съвкупност от храброст, първична
страст, самодисциплина, бързина, ловкост, великодушие.
За сформиране на издръжлив и волеви характер, освен
закаляване на духа и тялото в подготовка за началото на
собствената ти битка, са необходими концентрация и със-
тезателен дух. С открити действия, поемане на отговорност
за смелите и зрели решения, с вкараната страст и активни
постъпки, даваш всичко от себе си и печелиш битката.
Предаността към каузата, личната ангажираност под-
хранват мотивацията, убеждението в правилното и спра-
ведливо решение, дават сили и достойно представяне.
Конкуренцията още повече те предизвиква и се откро-
яваш като лидер. Право напред, готов си да изживееш пе-
риод, наситен с приключения, разширение на кръгозора.
Получаваш заслужени успехи, побеждаваш и повдигаш
другите с личният си пример.

От книгата „ Мъдростта на Руните „

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *