МЕСЕЦ ЮНИ – Руни за 2018г.

УРУЗ – ДИВ БИК

Руната на мощта
Съчетава се с Аркана Колелото
на съдбата
Най-силно действа и откликва
на родените на 5-та дата и зо-
дия Лъв.
Характеристика
Първична, натурална, необуздана сила, като мощна
вълна ще помете всичко по пътя си. Унищожава грешното,
старото и обуздаването ѓ е невъзможно. Приливът вече е
факт. Трансформацията ще завърти като в центрофуга ха-
оса на грешните модели, остарелите практики и ще изко-
рени вредните навици.
Скритата сила се превръща в градивен ресурс, въпреки
примитивното си действие, активира неподозирани въ-
трешни запаси. След изчистването и грубото отстраняване
на ненужното, внася обновена, чиста енергия.
Промените са неизбежни. Едновременно унищожава и
възстановява. Дава кураж, от страховете не се впечатлява.
Участваш в предизвикателството и придобиваш сила.

От книгата „ Мъдростта на Руните „

КЕНАЗ – ФАКЛА

Руната на пламъка
Съчетава се с Аркана Силата
Най-силно действа и откликва
на родените на 17-та и 29-та
дати и зодия Лъв.

Характеристика
Запалената факла осветява тъмнината около теб, по-
степенно се натрупва, бавно насища с пламък, творчески
заряд и внася светлина. Всичко е в зародиш, който извед-
нъж се трансформира в бурни, изпепеляващи емоции. До-
вери се на зараждащия, първичен огън у теб. Силата се на-
трупва в покоя, позволи ѓ да се разкрие и събуди страстта
ти.
Смелият умее да живее на максимални обороти, да
обича силно и без остатък да се отдава на любовта, но
през цялото време на интензивни чувства запазва кон-
трола, овладява и подчинява на волята си ситуациите
и излъчва авторитет. Той избира точния момент кога да
действа решително, кога достойно да се оттегли и да из-
чака най-благоприятния миг, за да се втурне триумфално
към целта.
Странна комбинация от груба страст, вдъхновяваща
нежност, скандална, дълбока, оплождаща, затопляща сек-
суална енергия, безсрамна и срамежлива, загатваща и де-
монстрираща любов.

От книгата „ Мъдростта на Руните „

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *