МЕСЕЦ ОКТОМВРИ – Руни за 2018г.

ЙЕРА – ГОДИНА

Руната на реколтата
Съчетава се с Аркана
Страшният съд
Най-силно действа и откликва
на родените на 9 дата и зодия
Стрелец.
Характеристика
Като горд стопанин, ще се радваш на обилната реколта,
ще пожънеш плодовете от засетите семенца, които гриж-
ливо и търпеливо си отгледал и сега те се отплащат с пло-
дородие и изобилие.
Няма реколта…, а ти пося ли?
Символизира цикличността на природата, естестве-
ната и неизбежна повтаряемост на годишните сезони, в ко-
ито участваме, защото сме част от цялото.
Вселената откликва според молбата на нуждаещия се.
Жилавият и жаден за живот стопанин с примера си
дава растеж на голямата си продукция, добив, урожай. Той
знае, че на благодатния плод, за да е добре узрял и сочен,
му трябва време и любов, докато расте и се пълни със со-
кове и проявява нужното търпение.
Човек израства заедно с реколтата си, преодолявайки
препятствия, проявявайки зрялост, закалявайки се, става
по-устойчив на външни условия и придобива сила.

От книгата „ Мъдростта на Руните „

АЛГИЗ – ЛОС

Руната на защитата
Съчетава се с Аркана
Умереността
Най силно действа и откликва
на родените на 21-ва дата и
зодия Стрелец.
Характеристика
Притежава скрита, мощна сила, идваща от невидимия
свят. Явното проявление на божественото покровителство
за защита от беди. Съпричастност за цялост с човешкия
род и разбиране на невидимата воля на висшите сили. На-
сища с одухотвореност и вяра. Дава усещане, че си храм
на светлина и проводник на скромна доброта и благодатна
любов.
Получава подкрепа от божествените източници, само
този, който умее да я разпознава, ползва и отдава.
Когато отговорно вземаш и даваш разумно, справед-
ливо съдиш и отсяваш важното от маловажното, споде-
ляш наградата си с другите, оценяваш тяхната подкрепа
и безкористно и ти помагаш. Носиш благодарност и дове-
рие към себе си и хората, вярваш на сетивата си, ти се от-
варяш и придобиваш духовна мъдрост. Личността е проя-
вила благородство и затова се е развила.

От книгата „ Мъдростта на Руните „

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *