МЕСЕЦ АПРИЛ – Руни за 2018г.

ЧИСТА РУНА – ПРАЗНА

Руната на абсолютната пус-
тота
Съчетава се с Аркана Свещенния
Граал
Най-силно действа и откликва
на родените на 3-та и 12-та
дати и зодиите Близнаци и Риби.

Характеристика
Непознаваемото.
Моли се, сега си в ръцете на Бог!
Той решава.
А ти запази Вярата!
Не губи Надеждата!
Потопи се в безусловната Любов!
Всичко е предначертано и не подлежи на промяна. Ед-
новременно с това – нищо не е предопределено, така че да
не може да бъде избегнато.
Божия воля, карма и свободна воля.
Празна е, защото тепърва ти предстои да я изпълниш със съдържание.
Празна е, защото вече си изпразнил съдържанието ѝ.
Начало и край, край и начало на вечния цикъл.

От книгата „ Мъдростта на Руните „

ГЕБО – ДАР,ЩЕДРОСТ

Руната на отдаването
Съчетава се с Аркана
Любовниците
Най-силно действа и откликва
на родените на 15-та и 27-ма
дати и зодия Близнаци.

Характеристика
Божествен дар.
Само когато си готов, срещаш своята половинка, нито
миг по-рано или по-късно. Получаваш неочаквано онова,
за което си мечтал и разпознаваш сродната си душа, тър-
сена във вековете, сега, защото си усвоил умението на до-
верието при срещата с него.
Истинското партньорство е обединението между две
личности, които заедно вървят, гледат в една посока, ува-
жават свободата и личното неприкосновение на другия. За-
пазват своята идентичност и цялост в сливането и отдава-
нето си, вдъхновени и озарени от магията на любовта.
Подарената среща, чрез която съдбата изпраща поло-
винката ти е като отплата за добрите минали дела и е само за свободолюбивите,горди и зрели хора. Те се вричат и да-
ват клетва за вярност, уважение и зачитане личността и
емоционалния свят на другия. Съюзът им е в непрекъснато
движение, сътрудничество и безкористно партниране, като съзнателно допринасят за духовното израстване и разви-
тие на партьора си.
Доброволното отдаване и грижовност без принужда-
ване и натиск носи удовлетвореност, грейнали усмивки на
лицата. Съюзът процъфтява, радостта се удвоява и се чув-
ства единството в свободата и решенията.
Не се толерира егоистичното, консуматорско поведение,
връзката се разпада. Нужно е да се научим да контролираме
само себе си, а не да налагаме контрол над другия, но това се
случва само когато личността е израснала духовно. Тогава е
продуктивна съвместната работа и е леко съжителството.

От книгата „ Мъдростта на Руните „ – Вилма Младенова

   

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *