МЕСЕЦ НОЕМВРИ – Руни за 2018г.

ЕВАЗ – ЖРЕБЕЦ

Руната на прогреса
Съчетава се с Аркана
Магьосникът
Най-силно действа и откликва
на родените на 1-ва и 10-та дати
и зодии Овен и Козирог.
Характеристика
Движението е живот. Поток от циркулираща енергия,
която прави обмен по пътя си, опложда, зарежда, обновява
и поддържа жизнените показатели. Липсата на движение
води до покой и край.
Колкото по-бързо тече една река, толкова е по-голяма
силата ѓ. Животът в нея кипи, красота! Водите ѓ са крис-
тално чисти, мощта нараства постоянно и се превръща във
въздействаща маса от приказен природен сюжет.
Доверието в собствените ни сили, положителната на-
гласа, ентусиазмът, привличат подкрепата и на невиди-
8 Вилма Младенова
мите сили, които ни помагат в духовното израстване и обо-
гатяването с нови знания.
Личният принос и желание, отношението, което по-
казваме към дадената цел, проявената смелост да следваме
импулсите на сърцето си, дава бърз и успешен напредък.
Не може винаги да разчитаме на случайното стечение
на обстоятелствата и да молим постоянно другите за по-
мощ. Щастието си е наша грижа.

От книгата „ Мъдростта на Руните „

МАННАЗ – ЧОВЕК

Руната на човечеството
Съчетава се с Аркана
Магьосникът
Най-силно действа и откликва
на родените на 1-ва и 10-та дати
и зодии Овен и Козирог.
Характеристика
Руната на „Аз“-а, мистичната връзка на вътрешното
универсално посвещение у всеки човек с множествените
връзки с колективния ум, изграждат мрежата на целия чо-
вешки род. Едновременно да си единствен и уникален и съ-
щевременно – да принадлежиш на своя корен.
Философска руна. Подканя към преоценка на духов-
ните ценности, хуманно отношение, любов и грижа към
другите, уважение към паметта на предците и социална
ангажираност.
Символизира началото на даден етап, но и напомня, че
всяко нещо има определено време, всичко е преходно. При-
зовава към умереност, адаптивност и гъвкавост. Интелек-
тът на смирения човек се откроява по ненатрапчив начин
и привлича околните, горделивият ги отблъсква и компа-
нията му е нежелана.
Мъдростта на Руните 11
Само, ако останеш скромен, когато даваш, оказваш де-
ликатна подкрепа, отнасяш се отговорно към задължени-
ята си, желаеш да се развиваш и не се намесваш в живота
на другите, ще направиш крачка и ще отвориш нова стра-
ница в живота си.

От книгата „ Мъдростта на Руните „

НАУТИЗ – ПОТРЕБНОСТ

Руната на огорчението
Съчетава се с Аркана Дяволът
Най-силно действа и откликва
на родените на 22-ра дата и
зодия Козирог.
Характеристика
На този етап навлизаме в черен период на огорчения,
неудовлетвореност и болка. Носи трудности, застой и пре-
пятствия .
Ползвай застоя за съзряване, а не за самосъжаление.
Процесът е бавен и тих. В този уж пасивен период, ли-
чността учи уроците си. Има дисциплиниращ ефект, ка-
лява волята и развива търпението. Насочва и концентрира
вниманието, предотвратява излишното разпиляване на
силите.
Точно сега си принуден да се изправиш пред тъмната
страна на твоята личност. Тюхкането и вайкането няма да
те избавят от бедите. Дългото отлагане на решаване и за-
емане с проблемите, са те довели дотук. Бъди сигурен, че
повече отсрочки няма да има. Самоанализ и самокритич-
ност ще са само от полза. Преразгледай грешките си. А ако
имаш неблагоразумието да обвиниш и прехвърлиш собст-
вените си неудачи върху плещите на другите, още повече
ще затънеш.
Необходимо е внимателно да преоцениш поведени-
ето си и да си отговориш честно, с кои действия или без-
действия си привлякъл към себе си тази сложна Руна. Тя се
явява като отпечатък на вътрешния ти враг, другата страна
на характера, който си проектирал на външно ниво.
След принудителния анализ ще излезеш от мрака, пре-
одолявайки вътрешното си противоречие, предизвикано
от страх и гняв и ще се засили самооценката ти.
Бъди сдържан, мъдър и се учи от грешките си.

От книгата „ Мъдростта на Руните „

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *