МЕСЕЦ ЯНУАРИ – Таро -Амулети за 2018г.

СВЕЩЕНИЯТ ГРААЛ

Характеристика
Свещеният Граал – отпий от чашата на познанието.
Щедра, величествена и вечна, тя е майката Земя. Мъдра,
знаеща, любеща, грижовна, безрезервно даваща необят-
ните си блага. Застлана с палитра от цветове, живи, про-
менливи, сияещи. Събрала разнообразието на милиони ви-
дове зелени и свежи растения, миниатюрни буболечки и
огромни животни, пъстроцветни пеперуди, птици с крес-
ливи звуци и чудни мелодии, буйни потоци и тихи езера,
солени морета и пенливи океани, бурни ветрове и тихи
бризове.
Раси от хора и всеки е неповторим, обичан и уника-
лен. Дарила с инстинкти за оцеляване, приспособяване
към различни условия и среда, разум да се радваме осъз-
нато на красотата ѓ, да почувстваме единението и опияне-
нието от насладата на земното ѓ творение. Управлява със
свръхразум, интелект и любов. Хармонично, балансирано
и етично ползва силите на Луната, Слънцето, Меркурий,
Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, за
да бъдем и пребъдем. Натрупаната мъдрост и памет на Зе-
мята е нашият Свещен Граал, нашият благословен дом, в
който се изсипват неизчерпаеми потоци от Божествена Лю-
бов, Светлина и Доброта!

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

ЛУНАТА

Характеристика
Царицата на нощта, обитава едновременно и двата
свята. Разрушителна и съзидателна, тя е нежната девойка
Персефона, любимата дъщеря на Деметра, буйната Диана и
съпругата на Плутон – господаря на подземното царство.
Управлява водната стихия, приливите и отливите, от-
говаря за земното притегляне, отразява Слънцето. Владе-
телка на подсъзнанието, насища го с чудовищни страхове,
изпълва го с омайващо вдъхновение. Разбива надежди и ре-
ализира мечтите. Непостоянна, бързо променяща се, про-
никва в мрака и осветява с мека, приглушена светлина, пъ-
теката пред нас. Подканя ни да я последваме, но пътеката е
илюзорна – можем да я видим, но не и да я докоснем.
Разпалва въображението с творчески идеи, сексуални
пориви, любовни страсти, дава полет на фантазията, раз-
крива видения, зарежда с психична и мистична сила.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *