МЕСЕЦ ЮНИ – Таро – Амулети за 2018г.

 

КОЛЕЛОТО НА СЪДБАТА

Характеристика
Награда за добрите дела, мисли, постъпки. Осъзнатост,
че всичко е взаимно свързано в голяма картина на живота.
Индивидуалното действие или бездействие допринася за
множество събития, процеси, определящи жизнения ци-
къл. Отговорен си както за своите ангажименти, така и за
благосъстоянието на околните, защото има мрежа от без-
брой свързващи ни нишки, които ни влияят. Каквото си
направил в миналото, ще дойде в бъдеще, това е законът за
причинно-следствената връзка на кармата не само в пре-
дишното прераждане, а и сега, в настоящия живот. Абсо-
лютно нищо не се случва случайно, то е следствие. Само
ако посеем, ще има жътва, обилната реколта е плод на
много труд.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

СИЛАТА

Характеристика
Духовна и физическа сила в едно цяло. Нежен контрол,
спокойна решителност, увереност в собствените сили, овла-
дяване на чувства и его – ти си признатият лидер. Никой
не оспорва властта ти, а само те следват, съобразяват, слу-
жат. Земната, сексуалната, сърдечната енергия е трансфор-
мирана във висша власт. Радостта от спортни дисциплини
за забавления, готовността за сексуални наслади, обеди-
няването на човешки инстинкт, уравновесяването на въ-
трешна и външна сила дава възможност на любовта да се
прояви във всичките си форми – да обичаш със сърцето, да
чувстваш с душата и да си същевременно хладнокръвен и
волеви. Обуздана и насочена енергия.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *