МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ – Таро – Амулети за 2018г.

МАГЬОСНИКЪТ

Характеристика
Силата на Мага идва от натрупаната мъдрост във вре-
мето, която е събрал, обединил и разумно ползва. Буден,
отворен към света, отговорно прилага впечатляващото си
познание и складираната окултна мъдрост. Усвоил и раз-
брал противоположните енергии на Ин и Ян, видимите и
невидимите процеси както на земята, така и на небето, ос-
ъзнал и овладял тайната – ключът е в хармонизирането и
балансирането. Чрез обединението на различните стихии,
проумяването на природните закони и пълноценното им
използване и прилагане, той свободно черпи потоци на не-
изчерпаема енергия от безбройните източници и това го
прави могъщ. Знанието е велика сила.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

ИМПЕРАТОРЪТ

Характеристика
Императорът е символ на върховната власт, държавата,
съдебната система.
Лидер с агресивно поведение, аналитична мисъл, хла-
ден ум, силна воля, непоколебим дух, желязно самообла-
дание, увереност и зрялост. Излъчва силно мъжко присъст-
вие. Уверен в силите си, обективен, мъдър, стратегически
действа и налага правилата. Изисква ред, дисциплина, от-
говорност.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *