МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ – Таро – Амулети за 2018г.

ОБЕСЕНИЯТ

Характеристика
Съзерцание, проницателност, пророчество. Запази, съх-
рани, възстанови и презареди наличната си енергия. Пре-
установи планове и действия, остани в пълен покой. Мно-
гопластови видения, неясни, абсурдни, нелогични знаци
или пък точно обратното. Хаос от противоречиви мисли и
бурно въображение. Множество въпроси – необходимо ли
ни е всичко това около нас или не, докато дойдат отгово-
рите, най-добре е да изчакаме и получим просветление, ко-
гато сме готови. Стигаме по-бързо, когато не бързаме. Об-
рат на ценностите. Важното става незначително, дребното
– голямо. Материалното остава на заден план, придобива
нов смисъл колективното съзнание. Отваряме се за духовно
пробуждане. Жертваме една мечта, за да постигнем друга.
Следваме предчувствия и чуваме гласа на Божията воля.
Готови сме на саможертва за колективното.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

СМЪРТТА

Характеристика
Трансформация. Краят на първи цикъл и началото на
нов. „Раждане-прераждане“. Неизбежни, коренни промени.
Силен трус и голяма сила довеждат нещата докрай. Прис-
пособяване. Освобождаване. Пътят е разчистен. Пълна
промяна. Мощ на подсъзнанието. Агресивно изхвърляне на
стари модели, психически нагласи, съществуващи ситуа-
ции, изчерпани емоции, идеали, връзки. Оставаш сам, чист
и гол – готов за нов старт. Прероден, освежен като птицата
феникс, изгаряш в пепелта, за да възкръснеш с още по-го-
ляма сила и блясък.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *