МЕСЕЦ НОЕМВРИ – Таро – Амулети за 2018г.

МАГЬОСНИКЪТ

Характеристика
Силата на Мага идва от натрупаната мъдрост във вре-
мето, която е събрал, обединил и разумно ползва. Буден,
отворен към света, отговорно прилага впечатляващото си
познание и складираната окултна мъдрост. Усвоил и раз-
брал противоположните енергии на Ин и Ян, видимите и
невидимите процеси както на земята, така и на небето, ос-
ъзнал и овладял тайната – ключът е в хармонизирането и
балансирането. Чрез обединението на различните стихии,
проумяването на природните закони и пълноценното им
използване и прилагане, той свободно черпи потоци на не-
изчерпаема енергия от безбройните източници и това го
прави могъщ. Знанието е велика сила.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

ДЯВОЛЪТ

Характеристика
Тук светлината е от огнена клада, в резултат на до-
пускане падението на душата, а не от дневната светлина
на разума. В капан на собствено невежество, примамливи
илюзии, обсебени от материализъм и алчност, пристрас-
тени към физически удоволствия, отдаденост на първич-
ния нагон, подчертана сексуална разюзданост и перверз-
ност в отсъствие на любовта са взривени животинските ин-
стинкти и са издигнати на пиедестал, напълно забравили
за духовното и божествено начало. Натрапчиви идеи за
власт, господстване и контрол, ненаситна лакомия, борба
за получаване на всичките блага на земята ни отдалечават
от разума в човешкото общуване. Човек, който гони и пре-
следва интересите си, но забравя, че и другите имат такива,
обладан единствено от мисълта за придобиване на още и
още. Време е да напуснем фалшивите надежди, огранича-
ващите модели, мрака, в който сме попаднали. Въпрос на
избор е винаги да можем да се освободим от веригите на
рогатия, ключът от катинара е в ръцете ни.
От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *