МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ – Таро -Амулети за 2018г.

ИМПЕРАТРИЦАТА

Характеристика
Богинята на любовта е символ на красотата и женстве-
ността. Императрицата притежава изобилие от сексуал-
ност, чувственост, магнетизъм, прекрасна съпруга, желана
любовница, грижовна майка. Ревнива, малко завистлива,
но и състрадателна. Усет към изящество и хармония, та-
ланти към изкуства, творчески дарби и идеи. Нежна, ча-
ровна, духовна, с висок интелект и знания. Авторитетна с
категоричност и вяра в каузата си, движи делата, активна,
организирана, прогресивна, заема лидерските места.
Смела, решителна, знае как да управлява и постига прос-
перитет за себе си и другите.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

ЗВЕЗДАТА

Характеристика

Символизира надеждата в едно с вярата за бъдещето.
Тя е вдъхновение като музата на поет. Спокойна и уверена
изсипва потоци от живата вода, които се разливат и напоя-
ват с лечебна изцеляваща сила, освежават и поддържат жи-
вота. От непресъхващия извор водата се лее като благосло-
вение, утоляваща жаждата, изсипва се и пречиства всичко,
до което се докосва. Смъртта в долния свят ни изгаря, пре-
чиства, за да бъдем изстреляни като звезди на небето, за да
бдим и даряваме безусловна любов. Колкото звезди, тол-
кова души и мечти.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *