МЕСЕЦ АВГУСТ – Таро – Амулети за 2018г.

ГЛУПАКЪТ

Характеристика
Глупакът безгрижно гледа напред, изпълнен с огро-
мен оптимизъм и вяра в чудото на всеки миг. Той е в на-
чалото на своя път, в очакване на шеметни приключения
и безброй геройства. Движи се напред, без да го е грижа за
пътя, дори няма предварителен план в главата си, а само
голяма доза ентусиазъм. Липсата на опит и предишни раз-
очарования го правят наивен и уверен в неограничените
възможности на късмета, който може да е навсякъде около
нас, просто трябва да го грабнем сега.
Умението – по детски да сме спонтанни, да се радваме
на дребните неща и вяра във Вселената, че ние сме нейното
специално дете.
Следвай мечтите си, остави се да те завладее радостта
от настоящия момент, остани си чист и весел за нови хори-
зонти.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

СПРАВЕДЛИВОСТТА

Характеристика
Емоционална безпристрастност и обективна оценка.
Надежда за възмездие, но чувството ни за справедливост
е двупосочно, когато се отнася до нас ни е много, а за друг
му е малко, това го прави абстрактно. Понякога действа ся-
каш „справедливостта“ е сляпа, с неочакван обрат, но ре-
шенията се коренят дълбоко назад и сега ще бъдем съдени
за позабравени дела или възнаградени. Везната се накланя
ту в едната посока, ту в другата, докато застане в златната
среда и произнесе окончателната си присъда. Трудно се
прави правилният избор, не бързайте. Бъдете обективни,
претеглете всичко „за“ и „против“, балансът е крехък. Край-
ната равносметка за приемане на истината за дадената си-
туация, положението, в което се намираме, трябва да бъде
осъзнато.
Нека помним, че има вселенска справедливост и тя
докосва, рано или късно, всеки от нас. Равенство пред за-
кона.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *