Месец Април- Таро – Амулети за 2018г.

СВЕЩЕНИЯТ ГРААЛ

Характеристика
Свещеният Граал – отпий от чашата на познанието.
Щедра, величествена и вечна, тя е майката Земя. Мъдра,
знаеща, любеща, грижовна, безрезервно даваща необят-
ните си блага. Застлана с палитра от цветове, живи, про-
менливи, сияещи. Събрала разнообразието на милиони ви-
дове зелени и свежи растения, миниатюрни буболечки и
огромни животни, пъстроцветни пеперуди, птици с крес-
ливи звуци и чудни мелодии, буйни потоци и тихи езера,
солени морета и пенливи океани, бурни ветрове и тихи
бризове.
Раси от хора и всеки е неповторим, обичан и уника-
лен. Дарила с инстинкти за оцеляване, приспособяване
към различни условия и среда, разум да се радваме осъз-
нато на красотата ѓ, да почувстваме единението и опияне-
нието от насладата на земното ѓ творение. Управлява със
свръхразум, интелект и любов. Хармонично, балансирано
и етично ползва силите на Луната, Слънцето, Меркурий,
Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, за
да бъдем и пребъдем. Натрупаната мъдрост и памет на Зе-
мята е нашият Свещен Граал, нашият благословен дом, в
който се изсипват неизчерпаеми потоци от Божествена Лю-
бов, Светлина и Доброта!

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1

ЛЮБОВНИЦИТЕ

Характеристика
Олицетворява емоционалната свобода за отдаване на
любов чрез сливане. Съюз между двама души с общи ин-
тереси, взаимна симпатия, чисти чувства, уважение и до-
верие в общуването. Удовлетворени от хармоничните отно-
шения и разбирателство, откликват един на друг с обич и
спонтанност, с нежност и страст. Желание за отваряне и съ-
единение, правят връзката ценна, комфортна и свежа. Рав-
нопоставено, отговорно и успешно партньорство.

От книгата „ Чашата на познанието „ част 1 – Вилма Младенова

  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *