Ритуал за сбъдване на желания на Пълнолуние!

Ритуал за сбъдване на желания и подкрепа от книгата „Посланието на Лилит“

Прави се веднъж в месеца и отнема само 10-
тина минути, а в замяна се отплаща с чу-
дотворно изобилие в осъществяването съ-
кровените ни мечти, а лекотата, с която се
случва е удовлетворяваща. Внася искрено, из-
ненадващо учудване, защото реално усещаме,
че работим в екип с „вълшебни вибрации“ и
ни се случват реални събития, за които тол-
кова сме жадували, но все нещо не ни е дос-
тигало, изплъзвало се е и се е разминавало до
крайния резултат. Сега вече всичко се под-
режда, откликва и работи, за да се случат
желанията ни.
Луната е тихата вълшебница, царицата
на нощта, владетелката на подсъзнанието,
господарката на емоциите, мечтите, копне-
жите, които превръща в реалност.
Лунните фази за месеца са 4 – новолуние,
първа четвърт, пълнолуние и последна чет-
върт.
Луната в пълнолуние е най-близо до Земята,
а в новолуние е най-отдалечена. В новолуние
тя е чиста, крехка като бебе и постепенно
укрепва, набира сили и когато достигне пъл-
нолуние, се превръща в голяма сила не само
на водната шир, но и носи заряд от пси-
хична мощ.

На новолуние осъзнаваме, а на пълнолуние по-
лучаваме!
Ритуалът се прави на всяко пълнолуние от
месеца – пише се писмо до Луната. В тази
фаза тя е най-голяма, близостта е до Зе-
мята дава възможност на писмата ни до
нея за най-добра чуваемост и бърз срок за
изпълнението на молбите ни. На пълнолуние
ангелския свят също е по-близо до нас и пре-
насят, препращат посланията ни до свет-
лите сили, интензивно сътрудничат в наша
подкрепа и в този период желанията ни са
ясно „чути“. Повече в книгата „Посланието на Лилит“- Вилма Младенова

Comments 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *